Tel.: (8-5) 241 20 87

Privatumo politika

„Privatumo politika”

 

Šios Privatumo nuostatos nurodo kokiu tikslu ir kaip UAB “Bestas” (toliau – Duomenų valdytojas) renka, naudoja ir apsaugo bet kuriuos duomenis, kuriuos Jūs perduodate naudodamiesi www.bestas.lt  svetaine. Šios nuostatos aprašo ir patvirtina, kad bet kokie Jūsų perduoti duomenys yra apsaugoti.  Visi duomenys renkami ir apdorojami tik vadovaujantis ES ir Lietuvos teisės aktų nuostatomis. Rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šias nuostatas bei įsitikinti, kad esant pasikeitimams, jie yra Jums suprantami ir priimtini.

Šios Privatumo taisyklių nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą norint pasiekti svetainės teikiamą turinį ir / ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną ar kt.) naudojate.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokią informaciją mes renkame bei kam ją naudojame?

Mes renkame tik tiesiogiai Jūsų teikiamą asmeninę informaciją, kurią pateikėte naudodamiesi mūsų svetaine. Tokiu būdu renkama ši informacija:

 1. vardas, pavardė (kaip Jūs nurodėte);
 2. kontaktinė informacija (el. paštas, telefono numeris);
 3. demografinė informacija, t.y. prekių pristatymo adresas, pašto kodas
 4. atsiskaitomoji bankinė sąskaita
 5. IP adresas

 

Ši informacija yra renkama išimtinai elektroninės prekybos vykdymo tikslais. Mes nerenkame ir nenaudojame, taip pat neperduodame naudoti jokiems tretiesiems asmenims Jūsų perduotos informacijos TIESIOGINĖS RINKODAROS tikslais.

Informacijos saugojimo terminas – 3 metai nuo duomenų surinkimo. Registruoto nario duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio aktyvaus veiksmo. Aktyvus veiksmas – tai: prisijungimas prie savo paskyros. Pasibaigus šiems terminams, visi surinkti duomenys yra/ bus ištrinami be galimybės juos atgaminti.

Duomenų tvarkymo pagrindas – Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės – sutartis.

Aukščiau nurodytą informaciją, renkame svetainės darbe naudodami slapukus (cookies), kurių sąrašą rasite žemiau.

Kam atskleidžiama jūsų perduota informacija? 

Jūsų perduota informacija gali būti atskleista tik siekiant efektyviai vykdyti elektroninę prekybą arba šiais atvejais:

 1. Jūsų perduota informacija gali būti atskleista įmonėms, teikiančioms pašto, pasiuntinių tarnybos paslaugas. Šios įmonės gali naudotis Jūsų duomenimis tik tiek, kiek tai yra būtina įvykdyti jų įsipareigojimus ir neturi teisės perduoti Jūsų duomenų kitiems asmenims ar kitaip juos panaudoti.
 2. kitoms šalims, jeigu to reikalauja LR įstatymai ar poįstatiminiai aktai.

 

Atvejai, kai mes privalome atskleisti Jūsų informaciją kitoms šalims:

 1. norėdami nepažeisti įstatymų arba vykdydami teismo reikalavimą;
 2. norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 3. norėdami apsaugoti mūsų įmones teises, turtą bei užtikrinti jų saugumą;
 4. perduodant įmonės teises ar kilus bankrotui;
 5. turint Jūsų sutikimą ar prašymą.

Ką mes darome su informacija, kurią gauname? Kam reikalingi slapukai?

 

Informacija renkama bei slapukai naudojami, siekiant užtikrinti sklandų ir efektyvų svetainės darbą. Jūsų perduota informacija leidžia efektyviai vykdyti įsipareigojimus, o taip pat užtikrina greitą ir sklandų prekių įsigijimą svetainėje.

 

Slapukų naudojimas 

 

Slapukai naudojami tam, kad svetainė efektyviai funkcionuotų ir leistų Jums pasinaudoti visomis teikiamomis funkcijomis – toks yra pagrindinis slapukų (agliškai cookies) naudojimo tikslas. Slapukai tai nedideli informacijos elementai, kurie yra išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje, pradėjus naudotis mūsų svetaine. Slapukai padeda Duomenų valdytojo svetainei atpažinti Jus, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pan. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą bei reaguoti į atsirandančias klaidas.

 

Slapukų naudojimas:

 • slapukai leidžia atpažinti Jus, kaip vartotoją, kad ateityje nereikėtų rinkti pasikartojančios informacijos;
 • slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu ir užtikrinti sklandų, greitą svetainės veikimą.

Slapukų rūšys:

 • būtini slapukai yra ypatingai reikalingi, kad svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Be šių slapukų neįmanoma teikti paslaugų, kurios leidžia svetainei veikti;
 • veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine ir leidžia laiku reaguoti, atsiradus
 • funkciniai slapukai leidžia efektyviai ir greitai naudotis svetaine.

 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus 

Naudojantis Jūsų naršykle, galite konfiguruoti naršyklę ir valdyti slapukus arba galite visiškai atsisakyti slapukų. Prisiminkite, kad visiškai atsisakius slapukų negalėsite pasinaudoti visomis svetainės teikiamomis paslaugomis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad naudojant kitas Duomenų valdytojų (Facebook, Instagram ar kt.) paskyras, bus naudojami šių platformų privatumo politika bei jos slapukai.

 

Saugumas

Šiomis Privatumo taisyklėmis patvirtiname, kad visa Jūsų suteikta informacija yra saugi ir mes stengsimės tobulinti visas priemones, siekdami ją apsaugoti. Mes neperduosime, neparduosime ir kitais būdais neperleisime Jūsų asmeninės informacijos bet kokiai trečiajai šaliai jokiais atvejais, išskyrus kaip nustatyta šiose Privatumo taisyklėse.

 

Nuorodos į kitus tinkalapius

Mūsų svetainėje  gali būti nuorodų į kitus tinklalapius. Atkreipkite dėmesį, kad paspaudus bet kurią aktyvią kitos šalies nuorodą, Jums galios tos šalies privatumo taisyklės, todėl būtinai su jomis susipažinkite.

 

Jūsų asmeninės informacijos kontrolė ir Jūsų teisės

Naudodamiesi mūsų svetaine ir suteikę savo informaciją, turite šias teises:

 

 1. žinoti apie savo duomenų tvarkymą;
 2. susipažinti su savo duomenimis ir gauti informaciją kaip jie yra tvarkomi;
 3. reikalauti ištaisyti arba papildyti asmens duomenis;
 4. sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus duomenų saugojimą);
 5. reikalauti, kad  Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
 6. perkelti duomenis;

 

Duomenų valdytojas neprivalo duomenų subjektams sudaryti sąlygas, įgyvendinant aukščiau išvardintas teises, tik įstatymų numatytais atvejais arba esant kompetentingų institucijų nurodymams, taip pat siekiant užtikrinti Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Slapukų sąrašas

Slapuko pavadinimas Slapuko aprašymas Naudojami duomenys Galiojimo laikas
CART Asociacija su pirkėjo krepšeliu. Tikslas – priminimas apie “pamirštą krepšelį”. Grupuoti produktai, kuriuos klientas yra įsidėjęs į krepšelį. Naršyklės sesijos pabaiga.
CATEGORY_INFO Saugo kategorijos informaciją, greitesniam puslapio užkrovimui.  Kategorijų turinys, susietas su panašiais atributais.  Naršyklės sesijos pabaiga.
COMPARE Saugo informaciją apie prekes, įkeltas į sąrašą “Palyginti”.  Prekės iš sąrašo “Palyginti”.  Naršyklės sesijos pabaiga.
CUSTOMER Užšifruotas pirkėjo ID.  Pirkėjo ID.  Naršyklės sesijos pabaiga.
CUSTOMER_AUTH Indikatorius, rodantis ar klientas yra prisijungęs prie svetainės.  Pirkėjo ID.  Naršyklės sesijos pabaiga.
CUSTOMER_INFO Užšifruota kliento grupė.  Kliento, kuris priskirtas grupei, ID.  Naršyklės sesijos pabaiga.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Saugo kliento segmentinę ID.  Kliento ID.  Naršyklės sesijos pabaiga.
EXTERNAL_NO_CACHE Identifikuoja ar įjungtas puslapio kešavimas ar ne.  Paskutiniai peržiūrėti puslapiai.  Naršyklės sesijos pabaiga.
FRONTEND Kliento sesijos unikalus ID.  Kliento unikalus sesijos ID.  Naršyklės sesijos pabaiga.
GUEST-VIEW Leidžia pirkti svečio teisėmis.  Kliento ID, užsakymo informacija.  Naršyklės sesijos pabaiga.
LAST_CATEGORY Paskutinė peržiūrėta kategorija.  Kategorijos ID, Kliento ID.  Naršyklės sesijos pabaiga.
LAST_PRODUCT Informacija apie daugiausiai peržiūrėtus produktus.  Produkto ID, Kliento ID.  Naršyklės sesijos pabaiga.
NEWMESSAGE Indikuoja apie gautą naują pranešimą.    Naršyklės sesijos pabaiga.
NO_CACHE IIdentifikuoja ar naudojamas kešavimas.    Naršyklės sesijos pabaiga.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Nuoroda į kliento krepšelį ir puslapyje peržiūrėtą informaciją. Kliento ID, krepšelio turinys.  1000 s.
POLL Reitinguotų prekių informacija.    Naršyklės sesijos pabaiga.
POLLN Reitinguotų prekių informacija.    Naršyklės sesijos pabaiga.
RECENTLYCOMPARED Lygintų prekių sąrašas.    Naršyklės sesijos pabaiga.
STF Informacija kokias prekes klientas rekomendavo kitiems siųsdamas el. paštą.  Kliento ID, prekių ID.  Naršyklės sesijos pabaiga.
STORE Parduotuvės išvaizdos pasirinkimas. Kalbos pasirinktis deaktyvuota.    Naršyklės sesijos pabaiga.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Identifikuoja ar leido naudoti klientas slapukus. Kliento ID.  1 metai.
VIEWED_PRODUCT_IDS Peržiūrėtų produktų sąrašas.  Kliento ID, prekių ID.  Naršyklės sesijos pabaiga.
WISHLIST Užšifruotas prekių, įkeltų į “Norų sąrašą” sąrašas.  Kliento ID, prekių ID.  Naršyklės sesijos pabaiga.
WISHLIST_CNT Prekių skaičius “Norų sąraše”.  Kliento ID, prekių ID.  Naršyklės sesijos pabaiga.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šių Privatumo nuostatų neatitikimus ar turite klausimą, kviečiame susisiekti su mumis bet kuriuo Jums patogiu būdu – telefonu, el. paštu, paštu.

Mūsų rekvizitai

UAB “BESTAS”
Architektų g. 19, LT-04112 Vilnius
Darbo laikas: I-V 9-18
Tel.: 8 524 12087
Faks.: 8 524 12087
El. paštas: info@bestas.lt
Skype: bestas.lt
Įmonės kodas: 300155904
PVM mokėtojo kodas: LT100002034816

 

Skundų pateikimas

Skundus, susijusius su šiomis Privatumo nuostatomis bei jų laikymųsi, maloniai prašome pateikti mums aukščiau nurodytais rekvizitais.

Baigiamosios nuostatos 

Šios Privatumo nuostatos bus peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujintos Privatumo nuostatos bus talpinamos mūsų svetainėje. Jei ir toliau naudositės mūsų svetaine, laikysime, kad sutinkate su atnaujintų Privatumo nuostatų taikymu.

Šios Privatumo nuostatos patvirtintos įmonės 2018 m. liepos 05 d.

Paskutinį kartą Privatumo nuostatos peržiūrėtos 2018 m. liepos 05 d.