Tel.: (8-5) 241 20 87

Taisyklės ir sąlygos

UAB „Bestas“ E-parduotuves Taisykles

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios taisykles privalomos UAB „Bestas“ (toliau – Pardavejas) ir asmeniui, perkanciam elektronineje parduotuveje, interneto svetaine – www.bestas.lt, (toliau – Pirkejas), bei parengtos laikantis bendruju LR galiojanciu daiktu pardavimo reikalavimu.
1.2. Pardavejo elektronineje parduotuveje isigyti siulomas prekes turi teise:
1.2.1. Fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metu;
1.2.2. Nepilnameciai nuo 14 iki 18 metu amžiaus, turintys tevu ar globeju sutikima;
1.2.3. Juridiniai asmenys.
1.3. Sutartis tarp Pirkejo ir Pardavejo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkejas el. parduotuveje suformaves prekiu krepšeli, nurodes pristatymo adresa, pasirinkes atsiskaitymo buda ir susipažines su Pardavejo taisyklemis, paspaudžia mygtuka „Apmoketi“.

2. Asmens duomenu apsauga.
2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuveje Pirkejas gali:
2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuveje ir ivesdamas registracijoje prašomus duomenis.
2.2. Pirkejas, užsakydamas prekes 2.1.1. taisykliu punkte numatytais budais, atitinkamuose Pardavejo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekiu užsakymo tinkamam ivykdymui butinus Pirkejo asmens duomenis: varda, pavarde, prekiu pristatymo adresa, telefono numeri ir el. pašto adresa ir/ar kita, kaip nurodyta elektronineje parduotuveje.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkejas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkejo asmens duomenys butu tvarkomi prekiu ir paslaugu pardavimo el. parduotuveje, Pardavejo veiklos analizes tikslais.
2.4. Pirkejas sutinka, kad jo asmens duomenys butu tvarkomi prekiu ir paslaugu pardavimo ivykdymui Pardavejo el. parduotuveje, taip pat, kad Pirkejo nurodytu el. pašto adresu butu siunciami informaciniai pranešimai, butini prekiu užsakymui ivykdyti.
2.5. Pirkejas, užsiregistruodamas el. parduotuveje bei užsakydamas prekes, isipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenu.
2.6. Pardavejas neperduoda Pirkejo asmeniniu duomenu tretiesiems asmenims, išskyrus LR istatymuose numatytus atvejus.
2.7. Pirkejas gali (rekomenduojama) susipažinti su asmens duomenu tvarkymo taisyklemis ir svetaineje naudojamais slapukais (ang. cookies) skyrelyje .
2.8. Pirkejui isigijus prekes pagal šiose Taisyklese numatytas salygas, taikomos taisykles, patvirtintos LR ukio ministro 2001 m. rugpjucio 17 d. isakymu Nr. 258 „Del Daiktu pardavimo ir paslaugu teikimo atsižvelgiant i Daiktu pardavimo ir paslaugu teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisykliu patvirtinimo“. Tokiu atveju Pirkejas turi teise atsisakyti Prekes pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas Pardavejui raštu apie tai per 14 (keturiolika) dienu nuo Prekes pristatymo dienos, jeigu Preke nebuvo naudota, tebeturi etikete, nebuvo sugadinta ir jos išvaizda iš esmes nepasikeite, taip pat tebera originalioje pakuoteje, jei tokia turejo, išskyrus atvejus, numatytus LR ukio ministro 2001 m. rugpjucio 17 d. isakyme Nr. 258 „Del Daiktu pardavimo ir paslaugu teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisykliu patvirtinimo“.
Pirkejas gali gražinti tik nenaudotas Prekes, nepakeitusias savo išvaizdos, kokybiniu savybiu, kartu su visomis Prekiu identifikavimo etiketemis bei originaliu ipakavimu, jei toks buvo. Pardavejas šiuo atveju turi teise atsisakyti priimti Prekes, kurios neatitinka aukšciau nurodytu savybiu. Tokiu atveju jei gražinamos Prekes yra nepakeitusios savo išvaizdos, kokybiniu savybiu, kartu su visomis Prekiu identifikavimo etiketemis bei originaliu ipakavimu, jei toks buvo, Pardavejas isipareigoja per 14 (keturiolika) darbo dienu gražinti Pirkejui jo sumoketuosius pinigus, iš ju išskaiciuojant Pardavejo patirtas Prekiu siuntimo išlaidas, bankiniu pavedimu mokescius, užsakymo administravimo bei supakavimo mokescius ir kitus tiesioginius nuostolius.
2.9. Pretenzijos del produkcijos kokybes pateikiamos paštu: Architektu g. 19, LT-04112, Vilnius arba el. paštu: info@bestas.lt. Atsakymas Pirkejui pateikiamas tokia pat forma, kokia Pardavejas gavo pranešima ar pretenzija. I pateikta pretenzija Pirkejui atsakoma per 7 darbo dienas nuo jos gavimo dienos.
2.10. Jeigu Pardavejas irodo, kad Prekes trukumai atsirado del to, kad Pirkejas pažeide prekes naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia preke nekeiciama, neatlygintinai trukumai nešalinami ir pinigai negražinami.
2.11. Visi nesutarimai, kile del šiu salygu vykdymo, yra sprendžiami derybu keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR istatymu nustatyta tvarka.

3. Pirkejo teises ir isipareigojimai.
3.1. Isigyti geros kokybes, saugiu prekiu;
3.2. Gauti teisinga ir išsamia informacija apie prekes;
3.3. Gražinti arba pakeisti nekokybiška preke.
3.4. Priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti pasirinktu budu.
3.5. Sumoketi pristatymo paslaugu mokescius.
3.6. Užtikrinti, kad pirkejo duomenys ivesti Pardavejo internetineje svetaineje yra ir ateityje išliks teisingi.
3.7. Jei prekiu pristatymo metu, be svarbiu priežasciu atsisako priimti prekes, Pirkejas privalo sumoketi prekiu pristatymo paslaugu išlaidas, visas Pardavejo patirtas tiesiogines išlaidas ir 10.00 Euru bauda.
3.8. Pirkejas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis Taisyklemis ir isipareigoja ju laikytis.

4. Pardavejo teises ir isipareigojimai.
4.1. Pardavejas isipareigoja sudaryti visas salygas Pirkejui tinkamai naudotis el. parduotuves teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkejas bando pakenkti Pardavejo el. parduotuves darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo isipareigojimus, Pardavejas turi teise nedelsiant ir be perspejimo apriboti ar sustabdyti Pirkejo galimybe naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkejo registracija.
4.3. Pardavejas isipareigoja gerbti Pirkejo privatumo teise i Pirkejo priklausancia asmenine informacija, nurodyta el. parduotuves registracijos formoje.
4.4. Pardavejas isipareigoja pristatyti Pirkejo užsakytas prekes Pirkejo nurodytu adresu.

5. Prekiu užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. El. parduotuveje Pirkejas gali pirkti visa para, 7 dienas per savaite.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkejas paspaudžia mygtuka „Apmoketi“, o gaves užsakyma Pardavejas ji patvirtina – atsiuncia patvirtinimo laiška Pirkejo nurodytu el. paštu.
5.3. Prekiu kainos el. parduotuveje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, iskaitant PVM.
5.4. Pirkejas atsiskaito už prekes vienu iš šiu budu:
5.4.1. Pervedant pinigus i Pardavejo saskaita, operacija atliekant bet kokiame Lietuvos Respublikos banke arba naudojantis elektronine bankininkyste. Pirkejas apmoka visa bendra užsakymo kaina (bankiniu pavedimu) ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po užsakymo patvirtinimo iš El. parduotuves administratoriaus puses gavimo dienos. Laiku neapmokejus bendros užsakymo kainos, užsakymas yra naikinamas iš El. parduotuves sistemos.
5.4.2.Grynaisiais pinigais (COD paslauga) sumokant nurodyta pinigu suma Prekes pristaciusiam Pasiuntiniui. Grynuju pinigu priemimo paslauga papildomai apmokestinama 1,50 Eur mokesciu. Pirkejas privalo tureti tikslia pinigu suma, kuria reikes apmoketi kurjeriui už prekes ir pristatymo išlaidas. Apie pageidavima moketi grynaisiais pinigais, Pirkejas pažymi užsakymo komentaruose; papildomai el. laišku Pirkejas informuojamas apie galutine moketina suma kurjeriui su grynuju pinigu priemimo mokesciu.
5.4.3. Grynaisiais pinigais, atsiimdamas prekes vienoje iš UAB „Bestas“ atstovybiu.
5.5. Pirkejas isipareigoja už prekes sumoketi nedelsiant. Tik gavus apmokejima už prekes pradedamas formuoti prekiu siuntinys ir pradedamas skaiciuoti prekiu pristatymo terminas.

6. Prekiu pristatymas.
6.1. Pirkejas, užsakymo metu pasirinkes prekiu pristatymo paslauga, isipareigoja nurodyti tikslia prekiu pristatymo vieta.
6.2. Pirkejas isipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkejas prekiu pats priimti negali, o prekes pristatytos nurodytu adresu, Pirkejas neturi teises reikšti Pardavejui pretenziju del prekiu pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekes pristato Pardavejas arba Pardavejo igaliotas atstovas (kurjeris), taip pat prekes gali buti siunciamos registruotu paštu (priklausomai nuo pasirinkto pristatymo budo).
6.4. Pardavejas pristato Pirkejui prekes vadovaudamasis prekiu aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarus, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavejo sandelyje nera reikiamu prekiu, o Pirkejas informuojamas apie užsakytu prekiu trukuma. Kartu Pirkejas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekiu pateikimas gali veluoti del nenumatytu, nuo Pardavejo nepriklausanciu aplinkybiu. Tokiu atveju Pardavejas isipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkeju ir suderinti prekiu pateikimo salygas.
6.5. Visais atvejais Pardavejas atleidžiamas nuo atsakomybes už prekiu pateikimo terminu pažeidima, jeigu prekes Pirkejui nera pateikiamos arba pateikiamos ne laiku del Pirkejo kaltes arba del nuo Pardavejo nepriklausanciu aplinkybiu.
6.6. Pirkejas privalo visais atvejais per 1 kalendorine diena informuoti Pardaveja, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuoteje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekes arba netinkamas ju kiekis, nepilna prekiu komplektacija.
6.7. Pirkejas visais atvejais pristatymo metu pastebejes Prekes (-iu) pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskira akta del šiu pažeidimu. Tai Pirkejas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokiu veiksmu Pardavejas yra atleidžiamas nuo atsakomybes prieš Pirkeja del prekiu ar užsakymo pažeidimu, kuriu Pirkejas nepažymejo kurjerio prekes pristatymo dokumente.

7. Prekiu kokybe, garantijos.
7.1. Kiekvienos el. parduotuveje parduodamos prekes duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekes esanciame prekes aprašyme ir/ar ant prekiu ar pakuociu.
7.2. Pardavejas neatsako už tai, kad el. parduotuveje esancios prekes savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekiu dydžio, formu ir spalvos del Pirkejo naudojamo vaizduoklio ypatybiu.

8. Prekiu gražinimas ir keitimas.
8.1. Pardavejas sutinka prekes keisti kokybiškomis ar gražinti pinigus už prekes tik tuo atveju, jei nustatomas Pirkejo pažeidimas, kaip nustatyta šiose taisyklese.

9. Pirkejo ir pardavejo atsakomybe.
9.1. Pirkejas yra visiškai atsakingas už Pirkejo pateikiamu asmens duomenu teisinguma. Jei Pirkejas nepateikia tiksliu asmens duomenu registracijos formoje, Pardavejas neatsako už del to atsiradusius padarinius ir igyja teise reikalauti iš Pirkejo patirtu tiesioginiu nuostoliu atlyginimo.
9.2. Pirkejas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
9.3. Užsiregistraves Pirkejas atsako už savo prisijungimo duomenu perdavima tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuves teikiamomis paslaugomis naudojasi treciasis asmuo, prisijunges prie el. parduotuves naudodamasis Pirkejo prisijungimo duomenimis, Pardavejas ši asmeni laiko Pirkeju.
9.4. Pardavejas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybes tais atvejais, kai nuostoliai kyla del to, jog Pirkejas, neatsižvelgdamas i Pardavejo rekomendacijas ir Pirkejo isipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklemis, nors tokia galimybe jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavejo el. parduotuveje yra nuorodos i kitu imoniu, istaigu, organizaciju ar asmenu el. tinklalapius, Pardavejas nera atsakingas už ten esancia informacija ar vykdoma veikla, tu tinklapiu neprižiuri, nekontroliuoja ir toms imonems bei asmenims neatstovauja.
9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodara ir informacija.
10.1. Pardavejas savo nuožiura gali inicijuoti el. parduotuveje ivairias akcijas.
10.2. Pardavejas turi teise vienašališkai, be atskiro ispejimo, pakeisti akciju salygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akciju salygu ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik i prieki, t.y. nuo ju atlikimo momento.
10.3. Pardavejas visus pranešimus siuncia Pirkejo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonemis.
10.4. Pirkejas visus pranešimus ir klausimus siuncia Pardavejo el. parduotuves skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
10.5. Pardavejas neatsako jei Pirkejas negauna siunciamu informaciniu ar patvirtinanciu pranešimu del internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugu tiekeju tinklu sutrikimu.

11. Draudžiama.
11.1. Bet kokiais budais ir veiksmais trukdyti ar kenkti www.bestas.lt sistemos darbui. Pardavejui paliekama teise asmenis, nesilaikancius šiu taisykliu ar vykdancius kenkejiška veikla, patraukti teisinen atsakomyben.

11.2. Taisykles gali buti pakeistos/atnaujintos bet kuriuo metu, todel vartotojas turetu nuolat jas peržiureti ir isitikinti, ar pateiktos nuostatos atitinka jo lukescius.

12. Baigiamosios nuostatos.
12.1. Šios Taisykles sudarytos vadovaujantis LR istatymais ir teises aktais.
12.2. Visi nesutarimai, kile del šiu Taisykliu vykdymo, sprendžiami derybu budu. Nepavykus susitarti, gincai sprendžiami LR istatymu nustatyta tvarka.